Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd Główny

Towarzystwo Polsko-Norweskie powstało 60 lat temu z inicjatywy kilku osób zamieszkałych w Warszawie, reprezentujących róźne orientacje światopoglądowe i zawody. Od początku działalność Towarzystwo ma charakter społeczny i nie ulega koniunkturom politycznym. Program działalności Towarzystwa jest rozwijany i realizowany środkami społecznymi - przede wszystkim w oparciu o inwencję, dobrą wolę i społeczne zaangażowanie jego członków. więcej...
Dodatkowo
organizujemy intensywny kurs języka norweskiego na poziomie podstawowym, od 3 do 31 lipca 2019 r. Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do czwartku, w godzinach wybranych przez słuchaczy. Opłata - 1500 zł. Dodatkowe informacje i zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną do 30 czerwca: tpn@zgtpn.org.pl


ZAPRASZAMY

na kursy języka norweskiego na róźnych poziomach, w roku szkolnym 2019/2020, w siedzibie TPN w Warszawie, ul. Piękna 1B, lok. 3 (parter).

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć w zakładce: "Nauka języka" i przysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia z określeniem poziomu kursu.