Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd Główny

Towarzystwo Polsko-Norweskie powstało 60 lat temu z inicjatywy kilku osób zamieszkałych w Warszawie, reprezentujących różne orientacje światopoglądowe i zawody. Od początku działalność Towarzystwo ma charakter społeczny i nie ulega koniunkturom politycznym. Program działalności Towarzystwa jest rozwijany i realizowany środkami społecznymi - przede wszystkim w oparciu o inwencję, dobrą wolę i społeczne zaangażowanie jego członków. więcej...
Dodatkowo
organizujemy kursy języka norweskiego na poziomie podstawowym w okresie od lutego do czerwca 2018 r. Początek zajęć - 06.02. Opłata - 1450 zł.
Grupa 1: wtorki i czwartki, godz. 16:30-18:00, 60 godz. lekcyjnych
Grupa 2: wtorki i czwartki, godz. 18:15-19:45, 60 godz. lekcyjnych
Zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną do 31.01.


ZAPRASZAMY

na kursy języka norweskiego na różnych poziomach, w roku szkolnym 2017/2018, w siedzibie TPN w Warszawie, ul. Bracka 5 lok. 10 (II p.).

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć w zakładce: "Nauka języka" i przysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia z określeniem poziomu kursu.


UWAGA!

Nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej
Towarzystwa Polsko-Norweskiego.

Aktualny e-mail: tpn@zgtpn.org.pl