Zarząd Główny :: Zgtpn.Org.pl ::Towarzystwo Polsko-Norweskie :: tpn :: Norwegia :: norweski

Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd Główny

Towarzystwo Polsko-Norweskie powstało 60 lat temu z inicjatywy kilku osób zamieszkałych w Warszawie, reprezentujących róźne orientacje światopoglądowe i zawody. Od początku działalność Towarzystwo ma charakter społeczny i nie ulega koniunkturom politycznym. Program działalności Towarzystwa jest rozwijany i realizowany środkami społecznymi - przede wszystkim w oparciu o inwencję, dobrą wolę i społeczne zaangażowanie jego członków. więcej...
Dodatkowo
organizujemy intensywny kurs języka norweskiego na poziomie podstawowym w czasie wakacji, od 6 do 31 sierpnia 2018 r. Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do czwartku, w godzinach dogodnych dla grupy. Opłata - 1500 zł. Dodatkowe informacje i zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną do 3 sierpnia: tpn@zgtpn.org.pl


ZAPRASZAMY

na kursy języka norweskiego na róźnych poziomach, w roku szkolnym 2017/2018, w siedzibie TPN w Warszawie, ul. Piękna 1B, lok. 3 (parter).

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć w zakładce: "Nauka języka" i przysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia z określeniem poziomu kursu.