Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd Główny

Towarzystwo Polsko-Norweskie powstało 60 lat temu z inicjatywy kilku osób zamieszkałych w Warszawie, reprezentujących róźne orientacje światopoglądowe i zawody. Od początku działalność Towarzystwo ma charakter społeczny i nie ulega koniunkturom politycznym. Program działalności Towarzystwa jest rozwijany i realizowany środkami społecznymi - przede wszystkim w oparciu o inwencję, dobrą wolę i społeczne zaangażowanie jego członków. więcej...
Dodatkowo
organizujemy kurs języka norweskiego na poziomie podstawowym (A1), w okresie od 1 do 30 września 2020 r. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach ustalonych wspólnie ze słuchaczami. Dodatkowe pytania i zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną na aders: tpn@zgtpn.org.pl do 31 sierpnia br.


ZAPRASZAMY

na kursy języka norweskiego na róźnych poziomach, w roku szkolnym 2020/2021, w siedzibie TPN w Warszawie, ul. Piękna 1B, lok. 3 (parter).

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć w zakładce: "Nauka języka" i przysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia z określeniem poziomu kursu.