Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd Główny

Towarzystwo Polsko-Norweskie powstało 60 lat temu z inicjatywy kilku osób zamieszkałych w Warszawie, reprezentujących różne orientacje światopoglądowe i zawody. Od początku działalność Towarzystwo ma charakter społeczny i nie ulega koniunkturom politycznym. Program działalności Towarzystwa jest rozwijany i realizowany środkami społecznymi - przede wszystkim w oparciu o inwencję, dobrą wolę i społeczne zaangażowanie jego członków. więcej...
ZAPRASZAMY

na kursy języka norweskiego na różnych poziomach, w roku szkolnym 2017/2018, w siedzibie TPN w Warszawie, ul. Bracka 5 lok. 10 (II p.).

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć w zakładce: "Nauka języka" i przysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia z określeniem poziomu kursu.


UWAGA!

Nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej
Towarzystwa Polsko-Norweskiego.

Aktualny e-mail: tpn@zgtpn.org.pl