Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd GłównyHome > Kontakt


Towarzystwo Polsko-Norweskie

Zarząd Główny

ul. Bracka 5, lok. 10, II piętro

00-501 WARSZAWA

tel. +48 (0-22) 621-29-92

e-mail: tpn@zgtpn.org.pl

Sekretariat TP-N czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. od 16.00 do 19.00


Składki członkowskie i opłaty za kursy

prosimy wpłacać na rachunek Towarzystwa

nr: 94124059631111000047992401

prowadzony w Banku Pekao SA, Oddział w Warszawie.