Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd GłównyHome > Nauka języka

KURSY JĘZYKA NORWESKIEGODodatkowo
organizujemy kurs języka norweskiego na poziomie podstawowym (A1), w okresie od 1 do 30 września 2020 r. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach ustalonych wspólnie ze słuchaczami. Dodatkowe pytania i zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną na aders: tpn@zgtpn.org.pl do 31 sierpnia br.


.

PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  Poziom podstawowy A1

  • wtorki, godz. 16.30 - 18.00, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1500,00 zł
  • czwartki, godz 18.15-19.45, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1500,00 zł


  Dwa poziomy A1 + A2

  • wtorki i czwartki, godz. 18.15 - 19.45, 120 godzin lekcyjnych, opłata 3000,00 zł


  Poziom średniozaawansowany A2

  • wtorki, godz. 18.15 - 19.45, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1500,00 zł
  • czwartki 16.30-18.00, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1500,00 zł


  Poziom zaawansowany B1

  • poniedziałki, godz. 18.15 - 19.45, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1500,00 zł
  • środy, godzi. 16.30-18.00, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1500,00 zł


  Poziom zaawansowany B2

  • poniedziałki, godz. 16.30 - 18.00, 60 godz. lekcyjnych, opłata 1500,00 zł
  • środy, godz. 18.15-19.45, 60 godz. lekcyjnych, opłata 1500,00 zł

  UWAGA!

  Plan zajęć może ulec zmianie.

   Rozpoczęcie kursów w pierwszym tygodniu października.
   Słuchaczom zgłaszającym się na kursy po ich rozpoczęciu, oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe.


  Zgłoszenia przyjmujemy

  pocztą elektroniczną (e-mail: tpn@zgtpn.org.pl) do 30 września br.

  Opłaty należy wnosić w terminie do 15 października br.

  na rachunek Towarzystwa

  nr 94124059631111000047992401,

  prowadzony w Banku Pekao SA, Oddział w Warszawie.

  Prosimy nie dokonywać wpłat przed rozpoczęciem kursu!

  Towarzystwo Polsko-Norweskie wspópracuje z instytucjami norweskimi. W procesie dydaktycznym korzysta z norweskich programów nauczania i norweskich podręczników. Nauczanie obejmuje również wiedzę o życiu społeczeństwa norweskiego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli (także Norwegów). Absolwenci kursów organizowanych przez TP-N otrzymują świadectwa w języku polskim i norweskim.


  Kursy odbywają się w siedzibie TP-N w Warszawie,

  przy ul. Pięknej 1B, lok. 3 (parter)

  Serdecznie zapraszamy!