Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd GłównyHome > Nauka języka

KURSY JĘZYKA NORWESKIEGOPLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  Poziom podstawowy A1

  • środy, godz. 16.30 - 18.00, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1500,00 zł


  Poziom podstawowy A1 + A2

  • wtorki i czwartki, godz. 18.15 - 19.45, 120 godzin lekcyjnych, opłata 3000,00 zł


  Poziom średniozaawansowany A2

  • środy, godz. 18.15 - 19.45, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1500,00 zł


  Poziom zaawansowany B1

  • wtorki, godz. 16.30 - 18.00, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1500,00 zł


  Poziom zaawansowany B2

  • czwartki, godz. 16.30 - 18.00, 60 godz. lekcyjnych, opłata 1500,00 zł


  Konwersacje

  • poniedziałki, godz. 18.15 - 19.45, 60 godz. lekcyjnych, opłata 1500,00 zł


   Rozpoczęcie kursów:

   1. A1, 60 h - środa, 04.10
   2. A1 + A2, 120 h - wtorek, 03.10
   3. A2, 60 h - środa, 04.10
   4. B1, 60 h - wtorek, 02.10
   5. B2, 60 h - czwartek, 02.10
   6. konwersacje, 60 h - poniedziałek, 16.10

   Słuchaczom zgłaszającym się na kursy po ich rozpoczęciu, oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe.

   UWAGA!

   Plan zajęć może ulec zmianie.

  Zgłoszenia przyjmujemy

  pocztą elektroniczną (e-mail: tpn@zgtpn.org.pl).

  Opłaty należy wnosić w terminie do 15 października 2017 r.

  na rachunek Towarzystwa

  nr 94124059631111000047992401,

  prowadzony w Banku Pekao SA, Oddział w Warszawie.

  Prosimy nie dokonywać wpłat przed rozpoczęciem kursu!

  Towarzystwo Polsko-Norweskie współpracuje z instytucjami norweskimi. W procesie dydaktycznym korzysta z norweskich programów nauczania i norweskich podręczników. Nauczanie obejmuje również wiedzę o życiu społeczeństwa norweskiego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli (także Norwegów). Absolwenci kursów organizowanych przez TP-N otrzymują świadectwa w języku polskim i norweskim.


  Kursy odbywają się w siedzibie TP-N w Warszawie,

  przy ul. Brackiej 5 lok. 10 (II p.)

  Serdecznie zapraszamy!