Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd GłównyHome > Nauka języka

KURSY JĘZYKA NORWESKIEGODodatkowo
organizujemy kurs języka norweskiego na poziomie podstawowym (A1), w okresie od 27. lutego do 22. czerwca br.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach:
1) w poniedziałki i środy, od godz. 16.30 do godz. 18.00,
2) w poniedziałki i środy, od godz. 18.30 do godz. 20.00.

Pytania i zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną na aders: tpn@zgtpn.org.pl do 24. lutego br.


.

PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  Poziom podstawowy A1

  • wtorki, godz. 16.30 - 18.00, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1550,00 zł
  • czwartki, godz 18.15-19.45, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1550,00 zł


  Dwa poziomy A1 + A2

  • wtorki i czwartki, godz. 18.15 - 19.45, 120 godzin lekcyjnych, opłata 3100,00 zł


  Poziom średniozaawansowany A2

  • wtorki, godz. 18.15 - 19.45, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1550,00 zł
  • czwartki 16.30-18.00, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1550,00 zł


  Poziom zaawansowany B1

  • poniedziałki, godz. 18.15 - 19.45, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1550,00 zł
  • środy, godzi. 16.30-18.00, 60 godzin lekcyjnych, opłata 1550,00 zł


  Poziom zaawansowany B2

  • poniedziałki, godz. 16.30 - 18.00, 60 godz. lekcyjnych, opłata 1550,00 zł
  • środy, godz. 18.15-19.45, 60 godz. lekcyjnych, opłata 1550,00 zł

  UWAGA!

  Plan zajęć może ulec zmianie.

   Rozpoczęcie kursów w pierwszym tygodniu października.
   Słuchaczom zgłaszającym się na kursy po ich rozpoczęciu, oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe.


  Zgłoszenia przyjmujemy

  pocztą elektroniczną (e-mail: tpn@zgtpn.org.pl) do 30 września br.

  Opłaty należy wnosić w terminie do 15 października br.

  na rachunek Towarzystwa

  nr 94124059631111000047992401,

  prowadzony w Banku Pekao SA, Oddział w Warszawie.

  Pierwszy tydzień zajęć bez opłat.

  Towarzystwo Polsko-Norweskie wspópracuje z instytucjami norweskimi. W procesie dydaktycznym korzysta z norweskich programów nauczania i norweskich podręczników. Nauczanie obejmuje również wiedzę o życiu społeczeństwa norweskiego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli (także Norwegów). Absolwenci kursów organizowanych przez TP-N otrzymują świadectwa w języku polskim i norweskim.


  Kursy odbywają się w siedzibie TP-N w Warszawie,

  przy ul. Marszałkowskiej 83 (I piętro, wejście z ulicy)

  Serdecznie zapraszamy!