Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd GłównyHome > Zarząd

Zarząd Główny

  • Prezes: Dariusz Geller
  • Wiceprezes: Teresa Mazurek
  • Skarbnik: Anna Borówka
  • Członkowie: Katarzyna Olesińska, Iwona Zimnicka 

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący: Mirosław Bednarski
  • Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Orlewicz
  • Członek: Maria Piwocka